XContest log

YT celý let: https://youtu.be/SiLd4VdPj4k

XCVID: https://xcvid.com/2163270

Průběh letu

Interaktivní 3D pohled.

Fáze letu:

  1. zachycení

  2. nalazení na rytmu dne

  3. samotný let

Fáze 1 v pořádku, stoupák hned po odpoutání.

Fáze 2 - nalazení na rytmus dne, to jsem podcenil. Nepovedlo se mi se najít ten správný rytmus, do toho rozptýlení (trochu jsem líznul Táborské ATZ, kde prý byly nějaké závody, takže oči na šťopkách a sledování dalších prostorů, které byly aktivní). Přestože jsem necítil, že jsem chytil tempo jsem se vydal na cestu, což bylo ok, ale namlsaný z minulého letu jsem nebyl dostatečně konzervativní a v kritické fázi (pod 1500) jsem prolítnul dva slabší stoupáky a pak potkal deaktivní oblast (nad rybníkem) a jako zálohu neměl vybranou odtrhovku. Nebyl jsem si jistý silou a směrem větru nad zemí a díky tomu nemohl vybírat přesně odtrhovky.

Navíc jsem se nechal rozptýlit telefonováním za letu, dalšími spoluletci při točení společných stoupáků a při výběru trasy - víc věřit svýmu citu.

Chybný výběr linky - ráno přes vodu a přes husté lesy - silný klesák. Navíc nedíval jsem se za sebe, kde spoluletec našel stoupák, díky kterému pokračoval.

Při záchraně jsem si vybral špatnou odtrhovku - navíc u lesů - předchozí dny dost pršelo, lesy byly ještě mokré a zároveň předpolí bylo hodně zelené. Před přístáním jsem si nevšiml stínu mraku na poli kousek ode mě - mohl fungovat jako odtrhovka.

Lessons learned

Najít tempo rytmus dne, naladit se na něj.

Ve fázi hledání rytmu dne dotáčet všechny stoupáky.

Být víc konzervativní!

Přímo nad vodou jsou klesáky! Často je deaktivní celá oblast.

Spoléhat se na svůj cit, spoluletce brát jen jako zdroj informací. Pokud je druhý pilot za tebou a pomalejší, sleduj ho také, jesti nenašel stoupák.

Vždy vědět směr a sílu větru na zemi (i při variablu odhadovat)

Vzorec pro výběr odtrhovky

Odtrhovky v rámci síly větru a rytmu dne (a dalsich atributů  jako nadrženosti vzduchu po frontě, fáze dne atp.) si vnitřně oznámkovat podle váhy. Podle toho vybírát i linku, aby protla nejvíc odtrhovek s největší váhou. Případně, aby nějaká silná odtrhovka byla vždy v dosahu, kdyby náhodou aktuální mrak nefungoval - plán B .

Brát v potaz počasí v předchozích dnech - např. když dost pršelo, v počátku dne nebudou fungovat lesy, ale více sušší povrchy.

Značky: Všechov